Instagram Játékszabályzat

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

 

A játék elnevezése: A VIKTORI BACK TO SCHOOL nyereményjátéka.

 

A játék meghatározása: Az említett Facebook oldal (továbbiakban: Szervezők)

nyereményjátékot hirdet. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

* Facebookon „Kedvelés” (Like) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és az

adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes)

részesül nyereményben. A játékhoz az Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban

semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja,

felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 14.életévét betöltött,  természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

3. A játék időtartama

A játék 2021. szeptember 1. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. szeptember 5. napjáig, 24:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételek

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet,

aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján

azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek

azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a

résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek

minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Kedvelés” („Like”)

kapcsolatot alakít ki a Szervezők Facebook oldalával, és „Kedveli” a Szervezők Facebook

oldalán található játékra irányuló 2021. szeptember 1-jén közzétett képét, valamint a fotó alatt a

feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más

jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött, természetes személy részt vesz, aki 2021. szeptember 5. 24:00 óráig a nyereményben meghatározott terméket ábrázoló Facebook képet „Kedveli”, kommenttel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint mind a Szervező hivatalos Facebook oldalát követi.

 

6. A nyereményjátékban az összes, a Facebook képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény, mely egy 15.000 ft értékű VIKTORI COLLECTION vásárlási utalvány.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

 

A nyereményjáték 2021. szeptember 5., 24:00-ig tart, sorsolás 48 órán belül a játék lezárását

követően. A Nyertest a Facebookon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben

értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel

után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

 

8. A nyeremény átvételének feltételei

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a

szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban

résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Facebook oldalán

győzelmük esetén közzé tegye a Facebookon használt profiljuk nevét, amivel a játékban

részt vettek.

 

 9. A Szervező jogai

 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a

nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal

felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem

róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a

játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő

a játék felhívással azonos módon megtenni.

 

10.Adatkezelés

 

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok

kezelése a Facebookon minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai

alapján történik.